LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dresvianka, Kamenio, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Rachelė Chlevickaja 1881-1946