LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
1 Marytė Mickevičiūtė 1950 Varėnos tremtis 1956 Irkutsko sr. grįžo
2 Vytautas Druktenis tremtis 1956 Krasnojarsko kr. grįžo
3 Vladas Lapėnas 1931 Biržų tremtis 1955 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
4 Leonas Drąsutis tremtis 1955 Kazachija
5 Lidija Trautmanienė 1902 tremtis 1954 Tomsko sr. 1958-07-10 negrįžo
6 Valis Petrauskas 1915 Skuodo tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-07-01
7 Juozas Norvaiša 1905 Tauragės tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
8 Juozas Juška 1895 suėmimas 1954 Chabarovsko kr.
9 Zosė Jankauskienė tremtis 1954 grįžo
10 Justinas Gudas 1950 Telšių tremtis 1954 Tomsko sr. 1965 grįžo
11 Aleksas Etminavičius suėmimas 1954 Komija mirė lageryje
12 Teofilius Dovydaitis tremtis 1954 mirė tremtyje
13 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
14 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
15 Vladislava Zvicevičiūtė 1925 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
16 Vytautas Žutautas 1932 Plungės suėmimas 1953 Komija 1956-08-11
17 Mikas Žutautas 1895 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
18 Bronius Zuoza 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Komija 1956-06-05 grįžo
19 Stasys Žulys 1935 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-11-11
20 Bronislavas Žulys 1923 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-09
21 Albinas Žukauskas 1912 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-09
22 Antanas Žukas 1931 suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1954-11-11
23 Alfonsas Žukas 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-04 grįžo
24 Augustinas Zubė 1910 Skuodo suėmimas 1953 Vologdos sr. 1956-05-31 grįžo
25 Kęstutis Boleslovas Znamenskas 1933 suėmimas 1953 Kaliningrado sr. grįžo
26 Juozas Žlioba 1901 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-26
27 Edvardas Žižys 1905 Anykščių suėmimas 1953 Murmansko sr. 1955-03-07
28 Jonas Žiūkas 1928 Kauno tremtis 1953 Tomsko sr. 1957-09-19 grįžo
29 Antanas Žiūkas 1931 suėmimas 1953 grįžo
30 Aleksas Žiūkas 1919 Prienų suėmimas 1953 Komija 1956-08-09
31 Kazė Žitkutė 1920 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
32 Emilija Žitkienė 1892 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
33 Kazys Zinkevičius 1916 Kupiškio suėmimas 1953 Kazachija 1958-10-25 grįžo
34 Juozas Zinkevičius 1923 Raseinių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
35 Eleonora Ziniūtė 1932 suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-30
36 Petras Žilys 1897 Kėdainių suėmimas 1953 Mordovija 1957-12-13
37 Marijona Žiliūtė 1906 suėmimas 1953 Mordovija 1960-07-11 grįžo
38 Juozas Žilius 1924 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-20
39 Ignas Žilinskas 1912 Plungės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-19 grįžo
40 Bronius Žilinskas 1905 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-16
41 Alfonsa Zikaraitė 1932 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-27
42 Antanas Židonis 1914 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-12-09
43 Jonas Žemaitis 1909 suėmimas 1953 Maskvos sr.
44 Stasys Žeimavičius nužudytas 1953 Lietuva nužudytas
45 Stasys Žeimavičius 1910 suėmimas 1953 Irkutsko sr.
46 Marytė Žąsytytė 1915 Šilalės suėmimas 1953 Lietuva 1955
47 Sigitas Žališkevičius 1932 Vilniaus suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1956-05-16 grįžo
48 Jonas Žališauskas 1904 Skuodo suėmimas 1953 Kazachija mirė lageryje
49 Stasys Zalinkevičius 1897 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
50 Veronika Zalinkevičienė 1905 Pasvalio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-05 grįžo