LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
51 Kazys Zaleckis 1930 Pakruojo suėmimas 1953 1954-09-29
52 Julius Žaldokas 1927 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-07-21 grįžo
53 Aldona Žakelytė 1930 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-18 grįžo
54 Ona Žakelienė 1888 Kauno suėmimas 1953 Lietuva 1954-10-08
55 Kostas Zakarevičius 1916 Alytaus suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-08-15
56 Juozas Zakaitis 1920 Jurbarko suėmimas 1953 Permės sr. 1956-07-19
57 Lionginas Zadranavičius 1928 Kaišiadorių suėmimas 1953 1953-09-21
58 Stasys Žadeikis 1907 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1955-10-17 grįžo
59 Juozas Vyšniauskas 1919 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-21
60 Antanas Vyšniauskas 1928 tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
61 Zenonas Vydžius 1929 Panevėžio suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
62 Jonas Vydžius 1925 Panevėžio suėmimas 1953 Leningrado sr. 1956-05-31 grįžo
63 Stasė Voverytė 1933 suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1960-04-15 grįžo
64 Petras Vizbaras 1911 suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
65 Bronius Vituvis 1928 Šilutės suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
66 Petras Vitunskas 1910 Alytaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-08
67 Juzė Vitkienė 1917 Plungės suėmimas 1953 Kemerovo sr. grįžo
68 Zigfrydas Vitkė 1935 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva
69 Rozalija Vitkauskienė 1902 Tauragės suėmimas 1953 Kazachija 1953-12-13
70 Petras Vitkauskas 1930 Tauragės suėmimas 1953 Kazachija 1953-12-13
71 Pulcherija Vitkauskaitė 1920 Radviliškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-27
72 Elena Vitkauskaitė 1915 suėmimas 1953 Lietuva
73 Feliksas Vištartas 1930 suėmimas 1953 1957-03-01 grįžo
74 Alfonsas Visockas 1909 Raseinių suėmimas 1953 Permės sr. 1955-10-06 grįžo
75 Algimantas Antanas Viržaitis 1935 Šakių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
76 Irena Ona Virkutytė 1930 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-03-02 grįžo
77 Mikas Virganavičius 1929 Vilniaus tremtis 1953 Tomsko sr.
78 Alfonsas Virbickas 1927 suėmimas 1953 Komija
79 Juozas Virbalis 1931 Lazdijų suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-07
80 Jonas Vilnonis 1894 Kupiškio suėmimas 1953 Lietuva 1954-10-28
81 Stasė Juzefa Vilkelytė 1926 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr.
82 Vytas Vilkelis 1942 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr. 1958-08-29 grįžo
83 Uršulė Vilkelienė 1909 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr. 1958-08-29 grįžo
84 Veronika Vilkauskaitė 1914 Varėnos tremtis 1953 Permės sr. 1956-11-20 grįžo
85 Juozas Vilimavičius 1906 Biržų suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-10-03 grįžo
86 Vladas Vilimas 1927 Šiaulių suėmimas 1953 Komija 1955-02-03
87 Alfonsas Vildžiūnas suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
88 Ona Vilčinskaitė 1922 Panevėžio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-07-14
89 Josifas Viduta 1928 suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-11-20 grįžo
90 Julius Vidraitis 1914 Kelmės suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-22
91 Stasys Vėžys 1933 Panevėžio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-08-25 grįžo
92 Zigmas Veselis 1933 Plungės suėmimas 1953 Ukraina grįžo
93 Jonas Verseckas Varėnos tremtis 1953 Irkutsko sr. grįžo
94 Vincas Venys 1902 Šakių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-26
95 Aldona Venslavičiūtė 1934 Panevėžio suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-02-04
96 Stasys Venslavičius 1936 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-03
97 Vytautas Venskevičius 1929 Kauno suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1955-05-07
98 Antanas Vengris 1912 Vilniaus suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-07 grįžo
99 Zuzana Venckutė 1926 Plungės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26 grįžo
100 Stasė Velykienė 1913 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr.