LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
101 Medardas Žilys 1911 Ukmergės suėmimas 1945 Komija negrįžo
102 Jonas Žilys 1912 Anykščių suėmimas 1941 Karelija negrįžo
103 Ona Žilvitytė 1937 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
104 Petras Žilvitis 1908 Vilniaus suėmimas 1941 Archangelsko sr. negrįžo
105 Stefa Žilvitienė 1920 Šilutės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 negrįžo
106 Stasys Žilionis 1911 Vilniaus suėmimas 1944 Gorkio sr. negrįžo
107 Vanda Eugenija Žilinskienė 1882 Varėnos tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
108 Jonas Žilinskas 1906 Vilkaviškio suėmimas 1948 Komija negrįžo
109 Anupras Žilėnas 1890 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-15 negrįžo
110 Antanas Žilėnas 1906 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-29 negrįžo
111 Saliamonas Žilaitis 1909 Jurbarko suėmimas 1944 Kazachija negrįžo
112 Benediktas Zigmantas 1936 Ignalinos tremtis 1940 Kazachija negrįžo
113 Aldona Žigienė 1922 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-02-18 negrįžo
114 Adolfas Žigas 1914 Vilniaus suėmimas 1947 Komija negrįžo
115 Elena Žigaitė 1918 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
116 Kristina Žigaitė 1945 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-02-18 negrįžo
117 Tadeušas Žiga 1933 Ukmergės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-12-11 negrįžo
118 Juozas Zienka 1894 Alytaus tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-27 negrįžo
119 Karolina Zienčikienė 1900 Prienų tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
120 Mykolas Zienčikas 1896 Prienų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
121 Janina Zienčikaitė 1922 Prienų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
122 Bronius Židžiūnas 1918 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1959-04-08 negrįžo
123 Juozas Židonis 1930 Molėtų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1963-07-05 negrįžo
124 Juozas Židonis 1914 Pasvalio tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-09 negrįžo
125 Agnieška Židickienė 1887 Šilalės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-28 negrįžo
126 Genovaitė Žideckaitė 1925 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 negrįžo
127 Elžbieta Žičkutė 1914 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-31 negrįžo
128 Bronė Žičkutė 1925 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-31 negrįžo
129 Steponas Žičkus 1926 Tauragės suėmimas 1946 Lietuva 1946-06-17 negrįžo
130 Stasys Žičkus 1907 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-25 negrįžo
131 Pranas Žičius 1917 Kaišiadorių suėmimas 1948 Komija negrįžo
132 Vytautas Žiaugra 1929 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-24 negrįžo
133 Petras Žerelis 1913 Vilkaviškio suėmimas 1946 Lietuva negrįžo
134 Kasparas Žemgulys 1914 Klaipėdos suėmimas 1948 Mordovija negrįžo
135 Algirdas Jonas Žemgulis 1939 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-02 negrįžo
136 Jonas Zemeckas 1935 Tauragės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-04-08 negrįžo
137 Barbora Zemblytė 1896 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-26 negrįžo
138 Vilhelmina Žemaitytė 1930 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
139 Ona Žemaitytė 1942 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
140 Nijolė Žemaitytė 1930 Jurbarko tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-08-12 negrįžo
141 Matilda Žemaitytė 1932 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
142 Rimgaudas Žemaitis 1938 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-17 negrįžo
143 Pranciškus Žemaitis 1938 Raseinių tremtis 1941 Komija 1958 negrįžo
144 Kazimieras Žemaitis 1935 Prienų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-10 negrįžo
145 Juozas Žemaitis 1923 Jurbarko suėmimas 1945 Komija 1964-02-04 negrįžo
146 Juozas Žemaitis 1893 Šakių suėmimas 1945 Komija negrįžo
147 Aleksandras Žemaitis 1902 Panevėžio suėmimas 1944 Komija negrįžo
148 Valerija Žemaitienė 1908 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
149 Genė Žemaitienė 1915 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-17 negrįžo
150 Vacys Želvys 1919 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1960-02-29 negrįžo