LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
101 Jonas Večkys 1923 Kauno suėmimas 1953 Lietuva 1953-07-17
102 Konstancija Varžinskienė 1925 Biržų suėmimas 1953 Lietuva 1954-02-03
103 Petras Varžinskas 1907 Biržų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
104 Seliomija Varžinskaitė 1905 Biržų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26 grįžo
105 Ona Variakojienė 1885 Biržų tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-07-05
106 Antanas Vareikis 1925 Jonavos suėmimas 1953 Komija
107 Zigmas Varaškevičius 1934 Varėnos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. grįžo
108 Ona Varanavičiūtė 1919 Radviliškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-05
109 Alfonsas Vapšys 1925 Zarasų suėmimas 1953 Ukraina 1968-04-22 grįžo
110 Regina Vanagienė 1925 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-11
111 Petras Vanagas 1915 suėmimas 1953 Komija 1956-04-09
112 Apolonija Valkūnaitė 1926 Panevėžio suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1957-08-16 grįžo
113 Juozas Valiūnas 1929 Kauno suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
114 Kazys Valiukas 1902 Šiaulių suėmimas 1953 Komija 1955-05-10
115 Juozas Valiauskas 1924 Utenos suėmimas 1953 Komija
116 Juozas Vytautas Valenta 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-11-12 grįžo
117 Eugenija Valantinaitė 1928 Skuodo suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26 grįžo
118 Stefanija Valainytė 1923 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
119 Vincas Vaitulevičius 1927 Alytaus suėmimas 1953 Kazachija 1956-05-19
120 Česlovas Vaitonis 1930 suėmimas 1953 Krasnodaro kr. 1953-05-01
121 Emilija Vaitkutė 1919 Šilalės suėmimas 1953 Kazachija 1955-04-27 grįžo
122 Vladas Vaitkus 1905 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-07-27
123 Petras Vaitkus 1919 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-20
124 Jonas Vaitkus 1925 Tauragės suėmimas 1953
125 Jonas Vaitkus 1920 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
126 Juozas Vaitkevičius 1926 Anykščių suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956-07-14 grįžo
127 Leokadija Vaitiekūnaitė 1922 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1953-05-05
128 Aleksas Vaitelis 1928 suėmimas 1953 Komija 1958-10-03 grįžo
129 Vladas Vaišvila 1920 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-12
130 Domininkas Vaišnoras 1933 Kretingos suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
131 Petras Vainilavičius 1937 Jonavos suėmimas 1953 Lietuva 1954-12-24
132 Povilas Vaikėnas 1933 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-17
133 Sigermundas Vaičys 1930 Šilalės suėmimas 1953 Komija 1960-04-05 grįžo
134 Kazys Vaičiūnas 1927 Prienų suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-13
135 Povilas Vaičiulėnas 1929 Kupiškio suėmimas 1953 Kaliningrado sr.
136 Vytautas Antanas Vaičekauskas 1935 Klaipėdos suėmimas 1953 Permės sr. grįžo
137 Ona Vabalaitė 1900 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-11-22
138 Anastazija Užubalienė Biržų nužudytas 1953 Lietuva nužudytas
139 Vladas Uždanovičius 1929 Trakų suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1956
140 Juozas Ušinskas 1900 Raseinių suėmimas 1953 Lietuva 1954-03-30 grįžo
141 Elžbieta Usaitė 1929 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-31
142 Vaclovas Urinavičius 1919 Kretingos suėmimas 1953 Permės sr. 1956-07-19
143 Antanina Určinauskaitė 1926 Raseinių suėmimas 1953 Archangelsko sr.
144 Jonas Urbšaitis 1901 Jurbarko suėmimas 1953 Komija 1954-07
145 Julijona Urbšaitienė 1911 suėmimas 1953 Lietuva 1955-05-16
146 Juozas Urbonavičius 1924 Panevėžio suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
147 Stasys Urbonas 1935 Lazdijų suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-11-13 grįžo
148 Juozas Urbonas 1936 Šilutės suėmimas 1953 Ukraina
149 Edvardas Urbonas 1927 Šilalės suėmimas 1953 Latvija 1956-08-06 grįžo
150 Boleslovas Urbonas 1938 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva