LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
251 Leiba Levas Vulfovičius 1877 Jonavos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 negrįžo
252 Morduchas Motelis Vulfovičius 1909 Jonavos tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
253 Mejeris Michailas Vulfovičius 1922 Jonavos tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
254 Genė Vozgirdaitė 1938 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-30 negrįžo
255 Jonas Voveraitis 1914 Marijampolės suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1958-04-24 negrįžo
256 Antonas Vostokovas 1902 Vilniaus suėmimas 1945 Lietuva negrįžo
257 Sergejus Vorobjovas 1866 Kauno tremtis 1941 negrįžo
258 Vytas Voras Šiaulių tremtis 1941 Omsko sr. negrįžo
259 Česlovas Vopilovskis 1938 Telšių tremtis 1945 Komija negrįžo
260 Vida Volungevičiūtė 1937 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1955-10-24 negrįžo
261 Dalia Volungevičiūtė 1936 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-05-05 negrįžo
262 Jokūbas Volungevičius 1889 Varėnos suėmimas 1940 Baltarusija negrįžo
263 Antanas Volungevičius 1940 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
264 Algimantas Volungevičius 1938 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
265 Stefa Volungevičienė 1919 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
266 Joana Volungevičienė 1911 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
267 Simonas Volpė 1936 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1958 negrįžo
268 Rachilė Volpė 1877 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
269 Mauša Volpė 1877 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-08-15 negrįžo
270 Leizeris Volpė 1895 Ukmergės suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
271 Ilja Volpė 1896 suėmimas 1942 Gorkio sr. 1958-03-13 negrįžo
272 Marija Volosevičiūtė 1912 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-09 negrįžo
273 Elena Volosevičiūtė 1928 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-02 negrįžo
274 Alfonsas Volosevičius 1920 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-20 negrįžo
275 Laima Aleksandra Volonsevičiūtė 1934 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-04-28 negrįžo
276 Sofija Volonsevičienė 1896 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-26 negrįžo
277 Boleslavas Volkovičius 1911 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-09-06 negrįžo
278 Silvestras Volkavičius 1875 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-22 negrįžo
279 Jeta Volfienė 1910 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1955 negrįžo
280 Jakobas Volfas 1903 Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr. 1954-06-23 negrįžo
281 Aleksandras Volfas 1881 Jurbarko suėmimas 1945 Kaliningrado sr. 1945-09-27 negrįžo
282 Cilytė Volfaitė 1940 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1955 negrįžo
283 Edvardas Vojevodskis 1904 Šiaulių suėmimas 1940 Gorkio sr. 1946-07-15 negrįžo
284 Piotras Voicechovičius 1892 Šalčininkų suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
285 Marija Vladimirova 1895 Kauno tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-08-30 negrįžo
286 Liudas Vizgirdas 1917 Plungės tremtis 1941 Tomsko sr. 1955 negrįžo
287 Adelė Vizgirdaitė 1935 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-14 negrįžo
288 Izabelė Vizgirdaitė 1922 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-29 negrįžo
289 Vincas Vizgintas 1928 Skuodo suėmimas 1948 Komija negrįžo
290 Laima Vizgaitytė 1935 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-09 negrįžo
291 Filomena Vizgaitytė 1928 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
292 Benadas Vizgaitis 1930 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-09 negrįžo
293 Algimantas Vizgaitis 1942 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
294 Uršulė Vizbarienė 1883 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
295 Birutė Vizbaraitė 1945 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
296 Pranas Vitkus 1919 Mažeikių suėmimas 1945 Komija negrįžo
297 Boleslovas Vitkūnas 1934 Vilniaus tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1957-08-17 negrįžo
298 Izidorius Vitkauskas 1899 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1957-10-09 negrįžo
299 Petronėlė Vitkauskaitė 1938 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. negrįžo
300 Marija Vitkauskaitė 1933 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. negrįžo