LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206201 Aloyzas Užubalis 1917 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206202 Pranas Vabalas 1924 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. žuvo kaip partizanas
206203 Apolonija Vaičiulienė 1914 Radviliškio suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas
206204 Petras Vaičiūnas 1902 suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
206205 Zigmantas Vaišvilas 1917 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206206 Alfonsas Vaitiekūnas 1913 Šiaulių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206207 Romualdas Vaitiekūnas 1928 Joniškio suėmimas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
206208 Pranas Vaitkevičius 1923 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206209 Jonas Vaitkus 1917 Raseinių suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
206210 Liudas Vaitkus 1922 suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206211 Kazys Vaitoška Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206212 Adolfas Valančius 1920 Joniškio suėmimas Leningrado sr. žuvo kaip partizanas
206213 Albinas Valeika 1920 Anykščių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206214 Antanas Valenta 1921 Lazdijų suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
206215 Petras Valickas 1927 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. žuvo kaip partizanas
206216 Juozas Valiūnas 1918 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206217 Ignas Vanagas 1919 Kelmės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206218 Pranas Variakojis 1914 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206219 Henrikas Varneckas 1921 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206220 Ignas Varnelis 1927 Plungės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206221 Vincas Večkys 1925 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206222 Jonas Venckūnas 1921 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206223 Venckus suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
206224 Aleksandras Venclovas 1900 Raseinių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206225 Vacys Veselka 1917 Ukmergės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206226 Pranas Vilčiauskas 1907 Anykščių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206227 Jurgis Vileita 1891 Švenčionių tremtis 1945 Permės sr. žuvo kaip partizanas
206228 Vincas Viščinis 1923 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206229 Vincas Zablackas 1903 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206230 Kazys Žakelis 1901 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206231 Juozas Zaleckas 1907 Kėdainių suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
206232 Vytautas Zaleckis 1920 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206233 Vladas Žaliagiris 1910 Vilkaviškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206234 Stasys Zdanavičius 1925 Raseinių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206235 Bronius Žebrys Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas
206236 Petras Žeimys 1928 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206237 Antanas Žemaitis 1899 Raseinių suėmimas 1941 Baltarusija žuvo kaip partizanas
206238 Jonas Žeruolis 1922 Ukmergės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206239 Adolfas Židonis 1927 Molėtų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206240 Antanas Židonis 1923 Molėtų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
206241 Juozas Žilaitis 1924 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206242 Stasys Živatkauskas 1926 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206243 Juozas Zolba 1922 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206244 Juozas Zubrickas 1924 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
206245 Kazys Zubrickas 1924 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206246 Stasys Žukas 1908 Prienų suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
206247 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206248 Stasys Polikevičius 1915 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206249 Kazys Berželionis 1929 Varėnos nužudytas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
206250 Pranas Berželionis 1918 Varėnos nužudytas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas