LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aukštutiniai Talcai , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR