LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aukštutiniai Talcai , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Aukštutinių Talcų kaimo kapinėse palaidoti po tremties ten pasilikę ir mirę lietuviai tremtiniai

Pranas Eizaitis (1911-1994)
Adelė Eizaitienė (1920-1993)
Antanas Mikelevičius (1944-1995)
Petras Petrauskas (1953-1979)