LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
551 Aleksandras Zverajauskas 1881 Prienų suėmimas 1945 Lietuva
552 Juzefas Zvenigorodskis 1918 Vilniaus suėmimas 1945 Komija
553 Juozas Žvejys 1927 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-02 grįžo
554 Anupras Žvejys 1904 Ignalinos suėmimas 1946 Lietuva
555 Antanas Žvejys 1901 suėmimas 1946 Lietuva
556 Milda Žvejienė 1921 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-02 grįžo
557 Zundalas Žveidenas 1925 suėmimas 1946 Lietuva
558 Ona Zvėgienė 1922 Raseinių suėmimas 1946 Lietuva 1946-04-12
559 Marijona Zvėgienė 1894 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-19 grįžo
560 Juozas Zvėga 1895 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-19 grįžo
561 Jonas Zvėga 1912 Radviliškio suėmimas 1952 Kirovo sr. 1956-09-01
562 Stasė Žvarelytė 1922 Panevėžio suėmimas 1945 Komija grįžo
563 Vilija Žvalionytė 1947 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-04 grįžo
564 Vladislava Žvalionytė 1932 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-11 grįžo
565 Jonas Žvalionis 1920 Raseinių suėmimas 1940 Komija 1943-11-19
566 Feliksas Žvalionis 1923 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-11 grįžo
567 Aleksas Žvalionis 1922 Raseinių suėmimas 1947 Komija mirė lageryje
568 Zuzana Žvalionienė 1923 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-04 grįžo
569 Pranciška Žvalionienė 1892 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
570 Pranė Žvaliauskienė 1898 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
571 Vytautas Žvaliauskas 1927 Klaipėdos suėmimas 1951 Kemerovo sr. 1955-03-24 grįžo
572 Stasys Žvaliauskas 1928 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
573 Stasys Žvaliauskas 1895 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08
574 Pranas Žvaliauskas 1932 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
575 Pranas Žvaliauskas 1906 Alytaus suėmimas 1949 Sverdlovsko sr. 1955-06-01
576 Juozas Žvaliauskas 1924 Alytaus suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1958-05-31 grįžo
577 Juozas Žvaliauskas 1924 Alytaus suėmimas 1945 Komija 1945-09-06 grįžo
578 Juozas Žvaliauskas 1916 Alytaus nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
579 Juozas Žvaliauskas 1899 Alytaus suėmimas 1946 Maskvos sr. mirė lageryje
580 Jonas Žvaliauskas 1922 Alytaus suėmimas 1945 Komija 1945-09-06 grįžo
581 Aldona Žvaliauskaitė 1940 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
582 Zofija Žvaginytė 1937 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
583 Stefanija Žvaginytė 1933 Kretingos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-10-22 grįžo
584 Petronėlė Žvaginytė 1935 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
585 Danutė Bronislava Žvaginytė 1942 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
586 Stanislava Žvaginytė 1943 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
587 Stasys Žvaginis 1911 Kretingos suėmimas 1946 Komija 1955-08-26 grįžo
588 Pranas Žvaginis 1879 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
589 Pranas Žvaginis 1930 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
590 Stefanija Žvaginienė 1903 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
591 Bronislava Žvaginienė 1917 Kretingos suėmimas 1946 Karelija 1955-10-12 grįžo
592 Barbora Žvaginienė 1904 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
593 Bronė Žvaginaitė 1931 Kretingos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-31
594 Matas Zuzonis 1872 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-15 grįžo
595 Teklė Zuzonienė 1886 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-15 grįžo
596 Elena Zuzevičiūtė 1923 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1951-08-28 grįžo
597 Elena Zuzevičiūtė 1949 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
598 Zigmas Zuzevičius 1917 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1955-09-29
599 Pranas Zuzevičius 1927 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
600 Pranas Zuzevičius 1920 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva