LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
151 Benediktas Viburys 1884 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
152 Elena Veselkaitė 1924 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-11-19 grįžo
153 Veronika Veržbickienė 1891 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 negrįžo
154 Aleksas Veržbickas 1888 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
155 Aleksandras Veržbickas 1938 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
156 Adelė Verslovienė 1881 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-25 grįžo
157 Antanas Venclovas 1920 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
158 Kazys Venckus 1912 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-01-09
159 Petras Velykis 1917 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1954-08-29
160 Eleonora Veličkienė 1886 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-02 grįžo
161 Regina Veličkaitė 1925 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
162 Vitoldas Velička 1924 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
163 Vilhelmas Velička 1933 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
164 Petras Velička 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-11-29
165 Juozas Velička 1917 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva
166 Pranas Velčinskis 1924 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
167 Michalina Veikšrienė 1902 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
168 Birutė Veikšraitė 1937 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-17 grįžo
169 Vladas Veikšra 1925 Zarasų suėmimas 1944 Tulos sr. mirė lageryje
170 Norbertas Veikšra 1894 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
171 Norbertas Veikšra 1885 Zarasų suėmimas 1945 Buriatija 1951-07-10 grįžo
172 Leonas Veikšra 1941 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
173 Jonas Veikšra 1927 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
174 Aleksas Veikšra 1895 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
175 Anelė Vėbrienė 1895 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
176 Adelė Vėbraitė 1915 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-11 grįžo
177 Pranas Vėbra 1921 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. mirė lageryje
178 Jonas Vėbra Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
179 Boleslovas Vėbra 1914 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-11 grįžo
180 Elena Vazgilevičiūtė 1925 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-16 grįžo
181 Algirdas Vazgilevičius 1930 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-01 grįžo
182 Anelė Vazgilevičienė 1897 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-16 grįžo
183 Jouzas Vazgelevičius 1903 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
184 Kazys Vavilovičius 1907 Zarasų suėmimas 1946 Komija mirė lageryje
185 Bronislava Vaškelienė 1925 Zarasų suėmimas 1951 Permės sr. 1954-09-27 grįžo
186 Antanas Vaškas 1913 Zarasų suėmimas 1948 Komija 1956-02-27
187 Anastazija Vasiliauskienė 1900 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
188 Ona Vasiliauskienė 1918 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. grįžo
189 Sofija Vasiliauskienė 1922 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
190 Ona Vasiliauskienė 1887 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
191 Karolina Vasiliauskienė 1880 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
192 Julija Vasiliauskienė 1899 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-09 grįžo
193 Anastazija Vasiliauskienė 1870 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
194 Juozas Vasiliauskas 1906 Zarasų suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
195 Vincas Vasiliauskas 1900 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
196 Povilas Vasiliauskas 1915 Zarasų suėmimas 1944 Kazachija 1956-04-20
197 Petras Vasiliauskas 1912 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1959-04-04
198 Leonas Vasiliauskas 1905 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1955-10-20
199 Kostas Vasiliauskas 1880 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė kalėjime
200 Kazimieras Rimantas Vasiliauskas 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-15 grįžo