LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
51 Jonas Zelepienis 1920 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
52 Paulina Žeicienė 1897 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-23 grįžo
53 Steponas Žeicas 1887 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-26 grįžo
54 Pranas Žeicas 1917 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-23 grįžo
55 Liucija Žeicaitė 1923 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-27 grįžo
56 Alina Žeicaitė 1931 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
57 Konstancija Zavadskienė 1903 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1947-05-08
58 Alfonsas Zavadskas 1908 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-03
59 Halina Zavadskaitė 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
60 Liucija Zavackienė 1905 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
61 Vladislavas Zavackas 1891 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
62 Vladas Zavackas 1911 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1945-08-12
63 Karolis Zavackas 1938 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
64 Edmundas Zavackas 1934 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
65 Elena Zavackaitė 1941 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
66 Vanda Irena Zavackaitė 1936 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
67 Zofija Zavackaitė 1944 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
68 Barbora Žąstautienė 1894 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
69 Michalas Žarneckis 1891 Zarasų tremtis 1941
70 Ana Žarneckienė 1905 Zarasų tremtis 1941
71 Honorata Žarneckaitė 1926 Zarasų tremtis 1941
72 Helena Žarneckaitė 1924 Zarasų tremtis 1941
73 Janė Zarakauskienė 1921 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
74 Adelė Zarakauskienė 1905 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-18 grįžo
75 Petras Zarakauskas 1890 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
76 Gerimantas Zarakauskas 1945 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-28 grįžo
77 Alfonsas Zarakauskas 1921 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-28 grįžo
78 Stefanija Zamarytė 1930 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1954-10-29 grįžo
79 Emilija Zamarytė 1929 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-10-29 grįžo
80 Juozas Zamarys 1882 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
81 Ona Zamarienė 1886 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-10-29 grįžo
82 Antanas Žalkauskas 1922 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
83 Kazimieras Zaleckas 1898 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-02-09
84 Barbora Zakševskienė 1870 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
85 Monika Zakšauskienė 1910 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-11-02 grįžo
86 Vytautas Antanas Zakšauskas 1927 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-06-25
87 Vaclovas Zakšauskas 1921 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė tremtyje
88 Stasys Zakšauskas 1938 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-11-02
89 Leonas Zakšauskas 1918 Zarasų suėmimas 1945 Irkutsko sr. 1955-12-12
90 Jonas Zakšauskas 1932 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-11-02 grįžo
91 Algirdas Zakšauskas 1934 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
92 Sergejus Zakrevskis 1927 Zarasų suėmimas 1948 Komija
93 Jonas Zagorskis 1908 Zarasų suėmimas 1945 Primorės kr. grįžo
94 Juzefas Zaduška 1925 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva
95 Antonas Zaduška 1900 Zarasų suėmimas 1944 Komija
96 Vincas Zabulis 1922 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
97 Mamertas Zabulis 1920 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1955 grįžo
98 Jonas Zabulis 1921 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1954-07-30 grįžo
99 Antanas Zabulis 1894 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1947-11-02 grįžo
100 Elena Žabienė 1885 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje