LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206051 Vaclovas Urbanavičius 1907 Utenos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-05
206052 Boleslovas Urbonas 1938 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva
206053 Edvardas Urbonas 1927 Šilalės suėmimas 1953 Latvija 1956-08-06 grįžo
206054 Juozas Urbonas 1936 Šilutės suėmimas 1953 Ukraina
206055 Stasys Urbonas 1935 Lazdijų suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-11-13 grįžo
206056 Juozas Urbonavičius 1924 Panevėžio suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
206057 Julijona Urbšaitienė 1911 suėmimas 1953 Lietuva 1955-05-16
206058 Jonas Urbšaitis 1901 Jurbarko suėmimas 1953 Komija 1954-07
206059 Antanina Určinauskaitė 1926 Raseinių suėmimas 1953 Archangelsko sr.
206060 Vaclovas Urinavičius 1919 Kretingos suėmimas 1953 Permės sr. 1956-07-19
206061 Elžbieta Usaitė 1929 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-31
206062 Juozas Ušinskas 1900 Raseinių suėmimas 1953 Lietuva 1954-03-30 grįžo
206063 Vladas Uždanovičius 1929 Trakų suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1956
206064 Anastazija Užubalienė Biržų nužudytas 1953 Lietuva nužudytas
206065 Ona Vabalaitė 1900 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-11-22
206066 Vytautas Antanas Vaičekauskas 1935 Klaipėdos suėmimas 1953 Permės sr. grįžo
206067 Povilas Vaičiulėnas 1929 Kupiškio suėmimas 1953 Kaliningrado sr.
206068 Kazys Vaičiūnas 1927 Prienų suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-13
206069 Sigermundas Vaičys 1930 Šilalės suėmimas 1953 Komija 1960-04-05 grįžo
206070 Povilas Vaikėnas 1933 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-17
206071 Petras Vainilavičius 1937 Jonavos suėmimas 1953 Lietuva 1954-12-24
206072 Domininkas Vaišnoras 1933 Kretingos suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
206073 Vladas Vaišvila 1920 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-12
206074 Aleksas Vaitelis 1928 suėmimas 1953 Komija 1958-10-03 grįžo
206075 Leokadija Vaitiekūnaitė 1922 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1953-05-05
206076 Juozas Vaitkevičius 1926 Anykščių suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956-07-14 grįžo
206077 Jonas Vaitkus 1920 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
206078 Jonas Vaitkus 1925 Tauragės suėmimas 1953
206079 Petras Vaitkus 1919 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-20
206080 Vladas Vaitkus 1905 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-07-27
206081 Emilija Vaitkutė 1919 Šilalės suėmimas 1953 Kazachija 1955-04-27 grįžo
206082 Česlovas Vaitonis 1930 suėmimas 1953 Krasnodaro kr. 1953-05-01
206083 Vincas Vaitulevičius 1927 Alytaus suėmimas 1953 Kazachija 1956-05-19
206084 Stefanija Valainytė 1923 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
206085 Eugenija Valantinaitė 1928 Skuodo suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26 grįžo
206086 Juozas Vytautas Valenta 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-11-12 grįžo
206087 Juozas Valiauskas 1924 Utenos suėmimas 1953 Komija
206088 Kazys Valiukas 1902 Šiaulių suėmimas 1953 Komija 1955-05-10
206089 Juozas Valiūnas 1929 Kauno suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
206090 Apolonija Valkūnaitė 1926 Panevėžio suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1957-08-16 grįžo
206091 Petras Vanagas 1915 suėmimas 1953 Komija 1956-04-09
206092 Regina Vanagienė 1925 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-11
206093 Alfonsas Vapšys 1925 Zarasų suėmimas 1953 Ukraina 1968-04-22 grįžo
206094 Ona Varanavičiūtė 1919 Radviliškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-05
206095 Zigmas Varaškevičius 1934 Varėnos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. grįžo
206096 Antanas Vareikis 1925 Jonavos suėmimas 1953 Komija
206097 Ona Variakojienė 1885 Biržų tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-07-05
206098 Seliomija Varžinskaitė 1905 Biržų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26 grįžo
206099 Petras Varžinskas 1907 Biržų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
206100 Konstancija Varžinskienė 1925 Biržų suėmimas 1953 Lietuva 1954-02-03