LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Stasė Velykienė 1913 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr.
206102 Zuzana Venckutė 1926 Plungės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26 grįžo
206103 Antanas Vengris 1912 Vilniaus suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-07 grįžo
206104 Vytautas Venskevičius 1929 Kauno suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1955-05-07
206105 Stasys Venslavičius 1936 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-03
206106 Aldona Venslavičiūtė 1934 Panevėžio suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-02-04
206107 Vincas Venys 1902 Šakių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-26
206108 Jonas Verseckas Varėnos tremtis 1953 Irkutsko sr. grįžo
206109 Zigmas Veselis 1933 Plungės suėmimas 1953 Ukraina grįžo
206110 Stasys Vėžys 1933 Panevėžio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-08-25 grįžo
206111 Julius Vidraitis 1914 Kelmės suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-22
206112 Josifas Viduta 1928 suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-11-20 grįžo
206113 Ona Vilčinskaitė 1922 Panevėžio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-07-14
206114 Alfonsas Vildžiūnas suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
206115 Vladas Vilimas 1927 Šiaulių suėmimas 1953 Komija 1955-02-03
206116 Juozas Vilimavičius 1906 Biržų suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-10-03 grįžo
206117 Veronika Vilkauskaitė 1914 Varėnos tremtis 1953 Permės sr. 1956-11-20 grįžo
206118 Uršulė Vilkelienė 1909 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr. 1958-08-29 grįžo
206119 Vytas Vilkelis 1942 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr. 1958-08-29 grįžo
206120 Stasė Juzefa Vilkelytė 1926 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr.
206121 Jonas Vilnonis 1894 Kupiškio suėmimas 1953 Lietuva 1954-10-28
206122 Juozas Virbalis 1931 Lazdijų suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-07
206123 Alfonsas Virbickas 1927 suėmimas 1953 Komija
206124 Mikas Virganavičius 1929 Vilniaus tremtis 1953 Tomsko sr.
206125 Irena Ona Virkutytė 1930 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-03-02 grįžo
206126 Algimantas Antanas Viržaitis 1935 Šakių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
206127 Alfonsas Visockas 1909 Raseinių suėmimas 1953 Permės sr. 1955-10-06 grįžo
206128 Feliksas Vištartas 1930 suėmimas 1953 1957-03-01 grįžo
206129 Elena Vitkauskaitė 1915 suėmimas 1953 Lietuva
206130 Pulcherija Vitkauskaitė 1920 Radviliškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-27
206131 Petras Vitkauskas 1930 Tauragės suėmimas 1953 Kazachija 1953-12-13
206132 Rozalija Vitkauskienė 1902 Tauragės suėmimas 1953 Kazachija 1953-12-13
206133 Zigfrydas Vitkė 1935 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva
206134 Juzė Vitkienė 1917 Plungės suėmimas 1953 Kemerovo sr. grįžo
206135 Petras Vitunskas 1910 Alytaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-08
206136 Bronius Vituvis 1928 Šilutės suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
206137 Petras Vizbaras 1911 suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
206138 Stasė Voverytė 1933 suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1960-04-15 grįžo
206139 Jonas Vydžius 1925 Panevėžio suėmimas 1953 Leningrado sr. 1956-05-31 grįžo
206140 Zenonas Vydžius 1929 Panevėžio suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
206141 Antanas Vyšniauskas 1928 tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
206142 Juozas Vyšniauskas 1919 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-21
206143 Stasys Žadeikis 1907 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1955-10-17 grįžo
206144 Lionginas Zadranavičius 1928 Kaišiadorių suėmimas 1953 1953-09-21
206145 Juozas Zakaitis 1920 Jurbarko suėmimas 1953 Permės sr. 1956-07-19
206146 Kostas Zakarevičius 1916 Alytaus suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-08-15
206147 Ona Žakelienė 1888 Kauno suėmimas 1953 Lietuva 1954-10-08
206148 Aldona Žakelytė 1930 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-18 grįžo
206149 Julius Žaldokas 1927 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-07-21 grįžo
206150 Kazys Zaleckis 1930 Pakruojo suėmimas 1953 1954-09-29