LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
51 Birutė Žukaitytė 1940 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
52 Vytautas Žukaitis 1942 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
53 Juozas Žukaitis 1892 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
54 Kazys Zujus 1941 Prienų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-30 negrįžo
55 Antanas Zujus 1931 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-26 negrįžo
56 Vaclovas Zubys 1933 Klaipėdos tremtis 1941 Komija 1958-05-13 negrįžo
57 Pranas Zubrys 1905 Vilniaus suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
58 Antosė Zubrauskienė 1917 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
59 Vladas Zubrauskas 1942 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
60 Petras Zubrauskas 1908 Varėnos suėmimas 1951 Krasnojarsko kr. 1958-04-25 negrįžo
61 Kostas Zubrauskas 1951 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
62 Antanas Zubras 1893 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 negrįžo
63 Grigorijus Zubkovas 1916 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 negrįžo
64 Adomas Zūbė 1918 Kretingos suėmimas 1944 Kemerovo sr. negrįžo
65 Balys Zubavičius 1893 Utenos suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
66 Stanislovas Žolpis 1894 Kauno suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
67 Juzė Zokaitė 1922 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-17 negrįžo
68 Danutė Zokaitė 1945 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-17 negrįžo
69 Stefa Znotinaitė 1932 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-14 negrįžo
70 Antanas Žmuidina 1941 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-02 negrįžo
71 Liucijus Zlataravičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
72 Emilija Žižienė 1924 Ukmergės suėmimas 1949 Irkutsko sr. negrįžo
73 Antanina Živatkauskienė 1899 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
74 Stasys Živatkauskas 1937 Raseinių tremtis 1945 Komija 1958-10-10 negrįžo
75 Petras Živatkauskas 1933 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
76 Petras Živatkauskas 1907 Raseinių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-11-30 negrįžo
77 Kazys Živatkauskas 1927 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
78 Juozas Živatkauskas 1934 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
79 Zosė Živatkauskaitė 1931 Raseinių tremtis 1945 Komija 1958-10-10 negrįžo
80 Abramas Zivas 1927 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
81 Mnuchė Ziv 1899 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
82 Antanas Žiužnys 1919 Kėdainių suėmimas 1946 Kazachija negrįžo
83 Genovaitė Žiūraitė 1927 Kaišiadorių tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
84 Liudvikas Žiūra 1928 Kaišiadorių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
85 Agota Žiulpaitė 1925 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-14 negrįžo
86 Emilija Žiulpaitė 1943 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 negrįžo
87 Feliksas Žiulpa 1945 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 negrįžo
88 Ignas Žiūkas 1924 Kupiškio tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-12 negrįžo
89 Janina Žiūkaitė 1938 Prienų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1958-02-13 negrįžo
90 Sigitas Žiugžda 1926 Marijampolės suėmimas 1944 Kemerovo sr. negrįžo
91 Martynas Žitkevičius 1911 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija negrįžo
92 Genovaitė Žiškienė 1922 Kauno suėmimas 1946 Magadano sr. negrįžo
93 Nerena Žirgulytė 1937 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-16 negrįžo
94 Kastulė Žiobienė 1904 Prienų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-29 negrįžo
95 Ona Žiobaitė 1946 Prienų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-29 negrįžo
96 Albinas Žioba 1941 Prienų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-29 negrįžo
97 Domas Zinius 1913 Kauno suėmimas 1945 Komija negrįžo
98 Hiliaras Zinevičius 1898 Vilniaus suėmimas 1944 Komija 1954-01-30 negrįžo
99 Robertas Žindulis 1937 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
100 Albina Elena Žimkutė 1944 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 negrįžo