LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
1 Mykolas Župka 1911 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1954-01-23
2 Efrosimas Žuchovickis 1914 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr.
3 Stanislavas Zubrickis 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
4 Vladislava Zlotoravičiūtė 1938 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
5 Pelagėja Zlotoravičiūtė 1935 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
6 Gertrūda Zlotoravičiūtė 1934 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
7 Alicija Zlotoravičiūtė 1940 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
8 Liucijonas Zlotoravičius 1906 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
9 Ona Zlotoravičienė 1907 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
10 Lina Zlataravičiūtė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
11 Liucijus Zlataravičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
12 Ona Zlataravičienė 1912 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
13 Janas Zimondra 1905 Zarasų suėmimas 1941 Komija
14 Justas Žiliukas 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija
15 Antanas Žiliukas 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1954-08-15 grįžo
16 Veronika Žilėnienė 1903 Zarasų suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
17 Stefanija Žilėnienė 1906 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
18 Stasys Valdas Žilėnas 1942 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
19 Stasys Žilėnas 1924 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
20 Jurgis Žilėnas 1883 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
21 Jonas Žilėnas 1904 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
22 Bronislavas Žilėnas 1933 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
23 Antanas Žilėnas 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-25 grįžo
24 Genovaitė Žilėnaitė 1940 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
25 Janina Žilėnaitė 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
26 Jadvyga Žilėnaitė 1922 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
27 Elena Žilėnaitė 1927 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
28 Aldona Žilėnaitė 1935 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-25 grįžo
29 Vilius Zilbergas 1906 Zarasų suėmimas 1945 Magadano sr. 1951-08-23
30 Angelina Žiemytė 1944 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
31 Antanas Žiemys 1895 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-05-18
32 Vytautas Vladas Žiemys 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
33 Juozas Žiemys 1903 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
34 Jonas Žiemys 1940 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
35 Gediminas Žiemys 1929 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
36 Bronius Žiemys 1926 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
37 Albinas Rimantas Žiemys 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
38 Vilhelmina Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1946 Tiumenės sr. mirė tremtyje
39 Marija Žiemienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1955-09-29 grįžo
40 Anelė Žiemienė 1881 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-18
41 Jonas Zibergas 1904 Zarasų suėmimas 1949 Kazachija 1955-09-30
42 Vytautas Žemaitis Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
43 Petras Žemaitis 1906 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
44 Petras Žemaitis 1917 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-08-19
45 Mindaugas Žemaitis 1944 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-13 grįžo
46 Jonas Žemaitis 1898 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1956-03-14
47 Bronius Žemaitis 1914 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
48 Elena Žemaitienė 1913 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
49 Michalas Želepienis 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-14
50 Alfonsas Želepienis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija