LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205951 Antanas Abramavičius 1878 Raseinių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205952 Antanas Abramavičius 1931 Kauno suėmimas 1953 Totorija 1954-12-15
205953 Arvydas Abramavičius 1932 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205954 Audrius Viktoras Abramavičius 1940 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205955 Benjaminas Jonas Abramavičius 1936 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr.
205956 Bronius Abramavičius 1929 Pakruojo suėmimas 1947 Permės sr. 1954
205957 Jonas Abramavičius 1914 Šiaulių suėmimas 1944 Lietuva
205958 Jonas Abramavičius 1931 Alytaus suėmimas 1951 Volgogrado sr. 1955-04-13
205959 Jonas Abramavičius 1920 Alytaus suėmimas 1953 Komija 1956-05-17 grįžo
205960 Jonas Abramavičius 1923 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-04-05 grįžo
205961 Jonas Abramavičius 1912 Raseinių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-04 grįžo
205962 Juozas Abramavičius 1904 Prienų suėmimas 1945 Lietuva
205963 Juozas Abramavičius 1880 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205964 Juozas Abramavičius 1927 Kauno suėmimas 1946 Lietuva 1947-05-14
205965 Juozas Abramavičius 1899 Alytaus suėmimas 1950 Komija 1955-04-28
205966 Juozas Abramavičius 1925 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20 grįžo
205967 Juozas Abramavičius 1930 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 grįžo
205968 Juozas Abramavičius 1898 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 grįžo
205969 Kazys Abramavičius 1928 Šiaulių suėmimas 1946 Karelija 1956
205970 Kazys Abramavičius 1898 Trakų suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
205971 Leonas Abramavičius 1919 Telšių suėmimas 1946 Magadano sr. 1954-09-15
205972 Leonas Abramavičius 1907 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-21
205973 Leonas Abramavičius 1915 Panevėžio suėmimas 1941 Orenburgo sr. mirė lageryje
205974 Lionginas Abramavičius 1950 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20 grįžo
205975 Marijonas Abramavičius 1902 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-21
205976 Martynas Abramavičius 1895 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
205977 Mykolas Abramavičius 1923 Prienų suėmimas 1945 Lietuva
205978 Napoleonas Abramavičius 1918 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-04-21 grįžo
205979 Petras Abramavičius 1897 Šakių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205980 Pranas Abramavičius 1894 Kauno suėmimas 1946 Gorkio sr. 1955-06-06 grįžo
205981 Pranas Abramavičius 1900 tremtis 1941
205982 Šmuelis Abramavičius 1896 Šakių tremtis 1941 Altajaus kr. 1960-02-09 negrįžo
205983 Stanislovas Abramavičius 1874 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205984 Stanislovas Abramavičius 1910 Raseinių suėmimas 1951 Kemerovo sr. negrįžo
205985 Stasys Abramavičius 1894 Kauno suėmimas 1946 Archangelsko sr. grįžo
205986 Steponas Abramavičius 1917 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva
205987 Teofilis Abramavičius 1947 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20 grįžo
205988 Vincas Abramavičius 1918 Alytaus suėmimas 1945 Kalugos sr. 1954-10-06 grįžo
205989 Vitoldas Pranciškus Abramavičius 1920 Marijampolės suėmimas 1941 Lietuva
205990 Voldemaras Henrikas Abramavičius 1946 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-04-21 grįžo
205991 Vytautas Abramavičius 1902 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr.
205992 Vytautas Abramavičius 1933 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-11 grįžo
205993 Vytautas Abramavičius 1930 tremtis 1941
205994 Vytautas Juozas Abramavičius 1930 Kauno tremtis 1952 Tomsko sr. 1958-02-18 grįžo
205995 Antanas Abramavičius 1916 Klaipėdos suėmimas 1941 Karelija mirė lageryje
205996 Juozapas Abramavičius 1928 Panevėžio suėmimas 1948 Komija 1957-11-01 grįžo
205997 Agota Marija Abramavičienė 1906 Šakių tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-08-13
205998 Anelė Abramavičienė 1901 Kauno suėmimas 1946 Magadano sr. 1948-11-29
205999 Ieva Abramavičienė 1867 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
206000 Janina Abramavičienė 1912 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20