LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206101 Haris Janis Abelė 1921 Kauno suėmimas 1948 Latvija 1957-08-21
206102 Antanina Abeciūnienė 1908 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
206103 Ona Abeciūnienė 1909 Lazdijų suėmimas Tiumenės sr. grįžo
206104 Algirdas Abeciūnas 1928 Alytaus nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206105 Algirdas Abeciūnas 1947 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
206106 Antanas Abeciūnas 1916 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
206107 Ignas Abeciūnas 1876 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. mirė tremtyje
206108 Jonas Abeciūnas 1922 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva 1945-12-07
206109 Julius Abeciūnas 1927 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva
206110 Juozas Abeciūnas 1908 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
206111 Kazys Abeciūnas 1899 Alytaus suėmimas 1945 Archangelsko sr.
206112 Petras Abeciūnas 1905 Lazdijų suėmimas Tiumenės sr. mirė tremtyje
206113 Rimas Abeciūnas 1935 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12
206114 Sigitas Abeciūnas 1942 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
206115 Stasys Abeciūnas 1913 Lazdijų suėmimas 1945 Komija 1956-05-20 negrįžo
206116 Ona Abeciūnaitė 1923 Lazdijų suėmimas 1945 Komija grįžo
206117 Leonas Abdulskis 1912 Klaipėdos suėmimas 1947 Lietuva
206118 Janas Abcevičius 1923 suėmimas Ukraina
206119 Janina Abazorytė 1920 Rokiškio suėmimas 1947 Komija 1952-09-09 grįžo
206120 Albinas Abazoris 1923 Biržų suėmimas 1945 Komija
206121 Gediminas Abazoris 1925 Biržų suėmimas 1944 Lietuva 1945-08-26
206122 Vytautas Abazoris 1920 Biržų suėmimas 1944 Lietuva 1945-08-18
206123 Bronė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206124 Stasė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206125 Uršulė Abarytė Ignalinos represuotas 1941
206126 Bronius Abartis 1902 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 grįžo
206127 Edvardas Algirdas Abartis 1928 Plungės suėmimas 1952 Kazachija 1956-08-08
206128 Kazys Abartis 1937 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206129 Kotryna Abartienė 1907 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206130 Ona Abariūtė 1929 Zarasų suėmimas 1950 Magadano sr. 1956-05-08
206131 Ona Abariūtė 1929 Rokiškio suėmimas 1950 Krasnojarsko kr. 1956-06-14 grįžo
206132 Eleonora Abariūtė 1942 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
206133 Valerija Abariūtė 1928 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-08-27 grįžo
206134 Albinas Abarius 1913 Kauno suėmimas 1946 Permės sr. 1956-05-20
206135 Antanas Abarius 1906 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
206136 Antanas Abarius 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
206137 Jonas Abarius 1898 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1947-10-22
206138 Jonas Abarius 1906 Zarasų suėmimas 1949 Kazachija 1955-10-21
206139 Jonas Abarius 1887 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-15 grįžo
206140 Juozas Abarius 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206141 Petras Abarius 1920 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
206142 Petras Abarius 1920 Zarasų suėmimas 1950 Magadano sr. mirė lageryje
206143 Petras Abarius 1912 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva 1945-03-29
206144 Povilas Abarius 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206145 Ramūnas Antanas Abarius 1945 tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02
206146 Simonas Abarius 1932 Rokiškio suėmimas 1951 Magadano sr. 1956-07-04
206147 Viktoras Abariūnas 1906 suėmimas 1946 Kazachija 1953-01-31
206148 Vytautas Abariūnas 1942 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206149 Ona Abariūnaitė 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206150 Albina Abariūnaitė 1924 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-18 grįžo