LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Kazys Abeciūnas 1899 Alytaus suėmimas 1945 Archangelsko sr.
206102 Petras Abeciūnas 1905 Lazdijų suėmimas Tiumenės sr. mirė tremtyje
206103 Rimas Abeciūnas 1935 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12
206104 Sigitas Abeciūnas 1942 Alytaus tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-02-12 grįžo
206105 Stasys Abeciūnas 1913 Lazdijų suėmimas 1945 Komija 1956-05-20 negrįžo
206106 Ona Abeciūnaitė 1923 Lazdijų suėmimas 1945 Komija grįžo
206107 Leonas Abdulskis 1912 Klaipėdos suėmimas 1947 Lietuva
206108 Janas Abcevičius 1923 suėmimas Ukraina
206109 Janina Abazorytė 1920 Rokiškio suėmimas 1947 Komija 1952-09-09 grįžo
206110 Albinas Abazoris 1923 Biržų suėmimas 1945 Komija
206111 Gediminas Abazoris 1925 Biržų suėmimas 1944 Lietuva 1945-08-26
206112 Vytautas Abazoris 1920 Biržų suėmimas 1944 Lietuva 1945-08-18
206113 Bronė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206114 Stasė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206115 Uršulė Abarytė Ignalinos represuotas 1941
206116 Bronius Abartis 1902 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 grįžo
206117 Edvardas Algirdas Abartis 1928 Plungės suėmimas 1952 Kazachija 1956-08-08
206118 Kazys Abartis 1937 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206119 Kotryna Abartienė 1907 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206120 Ona Abariūtė 1929 Zarasų suėmimas 1950 Magadano sr. 1956-05-08
206121 Ona Abariūtė 1929 Rokiškio suėmimas 1950 Krasnojarsko kr. 1956-06-14 grįžo
206122 Eleonora Abariūtė 1942 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
206123 Valerija Abariūtė 1928 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-08-27 grįžo
206124 Albinas Abarius 1913 Kauno suėmimas 1946 Permės sr. 1956-05-20
206125 Antanas Abarius 1906 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
206126 Antanas Abarius 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
206127 Jonas Abarius 1898 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1947-10-22
206128 Jonas Abarius 1906 Zarasų suėmimas 1949 Kazachija 1955-10-21
206129 Jonas Abarius 1887 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-15 grįžo
206130 Juozas Abarius 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206131 Petras Abarius 1920 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
206132 Petras Abarius 1920 Zarasų suėmimas 1950 Magadano sr. mirė lageryje
206133 Petras Abarius 1912 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva 1945-03-29
206134 Povilas Abarius 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206135 Ramūnas Antanas Abarius 1945 tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02
206136 Simonas Abarius 1932 Rokiškio suėmimas 1951 Magadano sr. 1956-07-04
206137 Viktoras Abariūnas 1906 suėmimas 1946 Kazachija 1953-01-31
206138 Vytautas Abariūnas 1942 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206139 Ona Abariūnaitė 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206140 Albina Abariūnaitė 1924 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-18 grįžo
206141 Bronius Abaris Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206142 Jonas Abaris 1892 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1949-08-05
206143 Jonas Abaris 1906 Ignalinos tremtis 1941 Krasnojarsko kr.
206144 Mykolas Abaris 1909 Ignalinos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206145 Stasys Abaris 1924 Utenos suėmimas 1945 Kalinino sr.
206146 Kazys Abaris 1927 Ignalinos suėmimas 1946 Komija 1957-05-11 grįžo
206147 Adelė Abarienė 1912 tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02
206148 Anelė Abarienė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206149 Marijona Abarienė 1885 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-15 grįžo
206150 Ona Abarienė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo