LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206101 Edvardas Zykas 1909 suėmimas Ukraina
206102 Vaclavas Zykas 1898 suėmimas Saratovo sr. mirė tremiant
206103 Irina Zykova 1945 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206104 Jefimija Zykova 1920 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206105 Jevgenija Zykova 1949 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206106 Praskovja Zykova 1942 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206107 Loginas Zykovas 1913 Utenos suėmimas 1948 Kazachija negrįžo
206108 Michailas Zykovas 1899 Kauno suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
206109 Jonas Zykus 1911 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206110 Julius Zykus 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206111 Juozas Zykus 1909 Kaišiadorių suėmimas 1945 Archangelsko sr. grįžo
206112 Juozas Zykus 1899 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206113 Motiejus Zykus 1892 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-06-16 grįžo
206114 Pranas Zykus 1916 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva
206115 Adelė Zykuvienė 1917 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206116 Ona Zykuvienė 1910 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206117 Pranė Zykuvienė 1903 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206118 Albinas Žyla 1927 Rokiškio suėmimas 1949 Kazachija 1953-04-18 grįžo
206119 Aleksas Žyla 1927 Anykščių suėmimas 1945 Komija 1956-04-05
206120 Bronislavas Žyla 1929 suėmimas Maskvos sr.
206121 Karolis Žyla 1917 suėmimas Maskvos sr.
206122 Augustas Žylė 1892 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28 grįžo
206123 Kazys Žylė 1886 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206124 Justina Žylienė 1904 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206125 Marcijona Žylienė 1902 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28
206126 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo
206127 Halina Žylinska 1929 Alytaus tremtis 1941 grįžo
206128 Nikodemas Žylius suėmimas 1941 Komija
206129 Joana Žymančienė 1906 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206130 Boleslovas Žymančius 1897 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206131 Boleslovas Žymančius 1882 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206132 Bronius Žymančius 1948 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206133 Juozas Žymančius 1915 Kretingos suėmimas 1945 Karelija grįžo
206134 Juozas Žymančius 1927 Šilutės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206135 Kazimieras Žymančius 1934 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206136 Pranas Žymančius 1932 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206137 Tadas Žymančius 1939 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
206138 Titas Jokūbas Žymančius 1930 Šilutės suėmimas 1949 Irkutsko sr. 1957-04-05 grįžo
206139 Vytautas Žymančius 1935 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206140 Cicilija Žymančiūtė 1943 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206141 Marytė Žymančiūtė 1931 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206142 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206143 Zofija Žymančiūtė 1926 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206144 Zofija Žymančiūtė 1928 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206145 Adolfina Žymantaitė 1931 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206146 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206147 Bronė Žymantaitė 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206148 Elena Žymantaitė 1924 tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-11-24 grįžo
206149 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206150 Marijona Žymantaitė 1886 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo