LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Julius Zykus 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206102 Juozas Zykus 1909 Kaišiadorių suėmimas 1945 Archangelsko sr. grįžo
206103 Juozas Zykus 1899 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206104 Motiejus Zykus 1892 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-06-16 grįžo
206105 Pranas Zykus 1916 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva
206106 Adelė Zykuvienė 1917 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206107 Ona Zykuvienė 1910 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206108 Pranė Zykuvienė 1903 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206109 Albinas Žyla 1927 Rokiškio suėmimas 1949 Kazachija 1953-04-18 grįžo
206110 Aleksas Žyla 1927 Anykščių suėmimas 1945 Komija 1956-04-05
206111 Bronislavas Žyla 1929 suėmimas Maskvos sr.
206112 Karolis Žyla 1917 suėmimas Maskvos sr.
206113 Augustas Žylė 1892 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28 grįžo
206114 Kazys Žylė 1886 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206115 Justina Žylienė 1904 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206116 Marcijona Žylienė 1902 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28
206117 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo
206118 Halina Žylinska 1929 Alytaus tremtis 1941 grįžo
206119 Nikodemas Žylius suėmimas 1941 Komija
206120 Joana Žymančienė 1906 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206121 Boleslovas Žymančius 1897 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206122 Boleslovas Žymančius 1882 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206123 Bronius Žymančius 1948 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206124 Juozas Žymančius 1915 Kretingos suėmimas 1945 Karelija grįžo
206125 Juozas Žymančius 1927 Šilutės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206126 Kazimieras Žymančius 1934 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206127 Pranas Žymančius 1932 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206128 Tadas Žymančius 1939 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
206129 Titas Jokūbas Žymančius 1930 Šilutės suėmimas 1949 Irkutsko sr. 1957-04-05 grįžo
206130 Vytautas Žymančius 1935 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206131 Cicilija Žymančiūtė 1943 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206132 Marytė Žymančiūtė 1931 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206133 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206134 Zofija Žymančiūtė 1926 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206135 Zofija Žymančiūtė 1928 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206136 Adolfina Žymantaitė 1931 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206137 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206138 Bronė Žymantaitė 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206139 Elena Žymantaitė 1924 tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-11-24 grįžo
206140 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206141 Marijona Žymantaitė 1886 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206142 Regina Žymantaitė 1945 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206143 Sofija Žymantaitė 1918 Šilutės suėmimas 1947 Lietuva mirė kalėjime
206144 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206145 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206146 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206147 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206148 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206149 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206150 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941