LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205951 Petras Žvirgždys 1924 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205952 Pranas Žvirgždys 1898 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija 1956-06-26 grįžo
205953 Elena Žvirin 1900 Vilniaus suėmimas 1944 Archangelsko sr. 1952-08-24
205954 Juzefas Žvirinas 1912 suėmimas Ukraina
205955 Piotras Žvirinas 1905 suėmimas Maskvos sr.
205956 Viktoras Žvirinas 1893 suėmimas Ukraina
205957 Viktoras Žvirinas 1886 suėmimas 1949 Latvija 1956-07-16 grįžo
205958 Vladislavas Žvirinas 1927 suėmimas Ukraina
205959 Birutė Žvironaitė 1936 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205960 Milda Marijona Žvironaitė 1932 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205961 Vanda Žvironaitė 1929 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205962 Veronika Žvironaitė 1906 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
205963 Antanas Žvironas 1899 Vilniaus suėmimas 1945 Komija 1954-07-11 grįžo
205964 Antanas Žvironas 1904 Utenos suėmimas 1952 Kuibyševo sr. 1956-07-26
205965 Jonas Žvironas 1912 Utenos suėmimas 1945 Komija 1956-05-05
205966 Martynas Žvironas 1902 suėmimas 1947 Lietuva
205967 Martynas Žvironas 1901 Rokiškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205968 Pranas Žvironas 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
205969 Angelė Žvironienė 1910 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
205970 Konstancija Žvironienė 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
205971 Valerija Žvironienė 1905 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205972 Martynas Zvirtas 1908 suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
205973 Janina Žvirzdinaitė 1921 Mažeikių suėmimas 1946 Kemerovo sr. 1954-11-05
205974 Antanas Žvirzdinas 1917 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. negrįžo
205975 Hermenegildas Žvirzdinas 1920 Telšių suėmimas 1940 Lietuva nukankinti Juodupėje
205976 Juozas Žvirzdinas 1923 Mažeikių suėmimas 1950 Permės sr. mirė temtyje
205977 Juozas Žvirzdinas 1913 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. 1947-03-15 grįžo
205978 Stasys Žvirzdinas 1905 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
205979 Stefanija Žvirždinienė 1886 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
205980 Zofija Žvirzdinienė 1915 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
205981 Ignacas Zvolinskis 1905 suėmimas Saratovo sr.
205982 Elena Zvonkauskaitė 1931 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205983 Marytė Zvonkauskaitė 1928 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205984 Paulina Zvonkauskaitė 1937 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205985 Antanas Zvonkauskas 1896 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205986 Petras Zvonkauskas 1935 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205987 Stasys Zvonkauskas 1932 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205988 Paulina Zvonkauskienė 1886 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
205989 Ona Zvonkienė 1917 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205990 Antanas Zvonkus 1864 Telšių tremtis 1947 Tomsko sr. mirė lageryje
205991 Benas Zvonkus 1913 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205992 Benediktas Zvonkus 1945 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205993 Donatas Zvonkus 1944 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205994 Nijolė Zvonkutė 1942 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
205995 Arvydas Marijus Žvykas 1938 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205996 Bronius Žvykas 1914 Vilniaus suėmimas 1946 Magadano sr. grįžo
205997 Eugenijus Žvykas 1946 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205998 Marija Žvykienė 1918 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205999 Edvardas Žvyriukas 1923 Ignalinos suėmimas 1945 Latvija 1956-04-25 grįžo
206000 Aleksas Zybartas 1914 Šilalės suėmimas 1944 Lietuva